بدلة عنق الرحم
 
الأطراف الاصطناعية لعنق الرحم: مؤشرات للتشغيل
IRM cervicale: hernie discale
CT-scan lombaire post-myélographie: uncarthrose
بدلات عنق الرحم: عملية
 
Schéma anatomie cerviale
Neurochirurgie: Abord cervical antérieur